Produkty promocyjne

Zyskaj zwrot 10% wartości zakupów brutto.
Premiujemy produkty promocyjne w każdym opakowaniu!

Produkty promocyjne: Carial Star 500 SC, Carial Flex, Voliam, Scorpion, Switch, Geoxe, Affirm, Orondis Evo Pack.

Dowiedz się więcej o produktach promocyjnych Pobierz ulotkę

Zasady promocji

Kup produkty
promocyjne

  • Czas zakupów promocyjnych trwa od 01.01 do 31.08.2024

Zarejestruj
zakupy

  • Wypełnij formularz online i załącz faktury do 31.08.2024
  • Zakupy z przesłanych faktur sumują się.

Odbierz zwrot
nawet 2 000 zł*

  • Zwrot na konto otrzymasz w ciągu 7 dni!
  • Powiadomimy Cię wysyłając SMS.

* Maksymalna kwota zwrotu w promocji „Pryśnij ziemniaki, warzywa i owoce”.

Szczegółowe zasady promocji dostępne są w Regulaminie

Rejestracja

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij ziemniaki, warzywa i owoce”

Kliknij w poniższy przycisk i zgłoś swój udział w promocji.

Zarejestruj zakupy »
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Jeśli jesteś członkiem Programu Agriclub, podaj swój unikalny 5-cyfrowy numer Uczestnika. Znając Twój numer będziemy mogli automatycznie naliczyć punkty za ten zakup na Twoje konto w Agriclub.
Zaznacz uprawy, które masz w swoim gospodarstwie.

Akceptowane są pliki w formacie jpg, png i pdf. Do maks. 8 MB.

Wyraź zgody marketingowe
i bądź z nami w kontakcie!

Abyśmy mogli wspierać Cię merytorycznie oraz informować o najnowszych promocjach, wysyłając wiadomości e-mail lub SMS potrzebujemy Twojej zgody.

Oznacz zgodę na otrzymywanie informacji od Syngenta i zyskaj doradztwo specjalistów.

Możesz wyrazić poniższe zgody i możesz je cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z Syngenta telefonicznie: 22 326 06 01 lub mailowo: dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie, pisząc na adres spółki.

Zgadzam się na otrzymywanie od Syngenta Polska Sp. z o.o. informacji na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych drogą:

Administratorem danych jest Syngenta Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta oraz prowadzenie marketingu własnych towarów, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, to musisz wiedzieć, że możesz ją wycofać w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które odbyło się przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno- biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii, w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). Jeśli przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

...zwiń komunikat

Dołącz do programu lojalnościowego Agriclub i zyskaj jeszcze więcej!

Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Pozostałe promocje Pryśnij